Ruh sağlığı nedir?

Ruhi bakımdan sağlıklı olma

Cümle içinde kullanımı

Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ... amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
- Anayasa

Son eklenenler